top of page

Privacybeleid

LR & PC De Maasruiters vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

LR & PC De Maasruiters conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij willen je graag laten weten hoe wij met jouw gegevens omgaan. Dit is terug te lezen in onze privacyverklaring.

In het kort betekent het dat wij:
· duidelijk vertellen waarom wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, dat doen wij via deze privacyverklaring;
· alleen de persoonsgegevens verwerken die we echt nodig hebben;
· je eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken;
· jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve als dat nodig is om bepaalde taken te kunnen uitvoeren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
· wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
· passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
· jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

DSC_0141.JPG
bottom of page